1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

Ubezpieczenie OC Firmy Wrocław

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich którym wyrządziliśmy szkodę w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem w tym szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu. Posiadanie tego ubezpieczenia jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zakres powinien uwzględniać specyficzne potrzeby firmy, ze względu na rodzaj działalności możemy zaproponować Państwu :

    • OC Firmy – deliktowe i kontraktowe;

 

    • OC za produkt i po wykonaniu usługi;

 

    • OC zawodowe obowiązkowe – min. OC pośrednika nieruchomości, OC architekta i projektanta, OC biura rachunkowego, OC zarządcy nieruchomości, OC osoby wykonującej zawód medyczny;

 

  • OC Przewoźnika i Spedytora.

Należy pamiętać, że podstawowy zakres ubezpieczenia często należy uzupełnić klauzulami rozszerzającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela dostosowanymi do specyfiki danej branży.

Zadzwoń do nas lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, a my porównamy dla Ciebie oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych i dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie z uwzględnieniem specyficznych wymogów dla Twojej branży.


WSPÓŁPRACUJEMY Z:

front-uniqa
front-gothar

front-proama
front-hestia

front-warta
front-pzu

front-interrisk
front-generali


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

pl. Wolności 11 lok. 102
50-071 Wrocław
+48 575 115 015

    [recaptcha size:compact]